Coffee Culture

17263 words 70 pages
Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Europaekonomprogrammet 180 hp

Changes in the coffee culture - opportunities for multinationals coffee shops?

C-uppsats i Företagsekonomi, Företagsekonomi 51-60 p Slutseminarium: 2007-06-07 Författare: Almqvist Emma Hruzova Barbara Olsson Kajsa Handledare: Max Lundberg

Preface and acknowledgement
We would like to thank our tutor Max Lundberg at the section of business and engineering at the University of Halmstad for his support and comments throughout the dissertation. We would also like to thank the personnel, managers and the barista for their answers to our questions. Finally we would like to thank the opponent group for their valuable criticism we would also like to take
…show more content…

Fördelarna som förändringen i kulturen medför är många och vi märker tydligt av en kultur anpassad till den nya trenden. Denna uppsats kan vara användbar för utländska coffee shops som önskar utöka sin kunskap om den svenska kaffemarknaden och den svenska kaffekulturen. Nya marknader öppnas genom kulturella förändringar, marknadsförare och andra som söker nya möjligheter på den svenska kaffemarknaden skulle kunna läsa denna uppsats för att få idéer, råd och inspiration.

TABLE OF CONTENTS TABLE OF FIGURES.......................................................................................................................................... 6 1. INTRODUCTION............................................................................................................................................. 7 1.1 PROBLEM BACKGROUND ............................................................................................................................... 7 1.2 PROBLEM STATEMENT .................................................................................................................................. 9 1.3 PURPOSE: ...................................................................................................................................................... 9 1.4 OUTLINE FOR THE DISSERTATION ................................................................................................................ 10 2.

Related

 • Strategic Management Case Study: Starbucks Coffees
  9431 words | 38 pages
 • Coffee Shops
  4567 words | 19 pages
 • Howard Schultz and Starbucks
  3782 words | 16 pages
 • Starbucks Coffee: Standardization and Adaptation Strategy
  1587 words | 7 pages
 • Starbucks Corporate Strategy
  1325 words | 6 pages
 • Case Study #1: Starbucks
  1196 words | 5 pages
 • Trung Nguyen Internation Business
  20195 words | 81 pages
 • Starbucks Organizational Analysis
  10746 words | 43 pages
 • The Espresso Lane to Global Markets_ Illy's Case Analysis
  1004 words | 5 pages
 • Case Starbucks Returns to its Roots
  1061 words | 5 pages