Due Diligence

3325 words 14 pages
Het nut en de noodzaak van due diligence voor Aelec International

“Van afstand bezien is alles mooi maar beheers de risico’s!”

- Mark Goderie -

Een adviesnotitie door:

Renee Ruiter en Evelien van Nederpelt
Minor P&O – DPA3VA
N.a.v. het vak ‘Arbeidsvoorwaarden 3’

13-10-2010

Inhoudsopgave

Inleiding 2

1. Wat is het nut en de noodzaak van due diligence onderzoek? 3 2. Welke bedrijfsaspecten rond de overname van Bell NL BV dienen in kaart te worden gebracht? 5 3. Advies 9

Literatuurlijst 10

Bijlagen 12

1. Verklaring “eigen werk” 12 2. Verklaring aandeel 13

Inleiding

Electronicadivisie Bell NL BV zal door Aelec International worden overgenomen van de
…show more content…

Er wordt duidelijk waar men naar zal kijken en waarom dit aspect van belang is voor Aelec International. Overkoepelend kunnen wij hier al stellen dat een gedegen due diligence onderzoek Aelec International behoedt voor onnodige en onvoorziene extra kosten.

1. Financiën

Bij financiële due diligence wordt er gekeken naar de kwaliteit van de boekhouding. Ook wordt hier gekeken naar de volledigheid van de activa en passiva van het over te nemen bedrijf. Het doel van deze vorm van due diligence is om te kijken of de cijfers kloppen met de realiteit en dus om te voorkomen dat men een kat in de zak koopt. Een voorbeeld van een dealbreaker op dit terrein is een tegenvallende kwaliteit van winstprognoses. Het verschil met een periodiek accountantsonderzoek is te vinden op diverse aspecten. Zo zijn de gevolgen van een tekortkoming in beide soorten onderzoek verschillend, van een winstverschuiving tot een miskoop, en kijkt een accountantsonderzoek naar het verleden en een due diligence onderzoek voornamelijk naar het heden. 2. Juridische zaken

Bij deze vorm van due diligence, juridische due diligence, wordt gekeken naar de juridische positie van het bedrijf. In vrijwel elk onderdeel van Bell NL BV kan juridische due diligence uitgevoerd worden, het is namelijk een breed begrip. Zo beslaat deze vorm van due diligence zaken als financiën, fiscale zaken, personeel, milieu etc. Een term die hier zeer zeker de aandacht vereist

Related

 • Ethics in Supply Chain Management
  2764 words | 12 pages
 • 2007GIR Assessment 2 ILAC Assignment V6
  977 words | 4 pages
 • Ducati & Texas Pacific Group – a ”Wild Ride” Leveraged Buyout
  3135 words | 13 pages
 • Essay
  936 words | 4 pages
 • Rim and Its Acquisition
  2599 words | 11 pages
 • Walnut Venture Asociates Deal Terms
  5105 words | 21 pages
 • Principles of Information Security Chapter 3 Review
  1297 words | 6 pages
 • security management practices
  1529 words | 7 pages
 • Vallaha Partners
  854 words | 4 pages
 • Stonewall Ind
  1268 words | 6 pages