The Berlin Wall

5308 words 22 pages
Abstract
This paper examines the reasons for the construction of The Berlin Wall, and the inner and outer factors that resulted in the destruction of The Berlin Wall. This paper will furthermore assess the consequences for the East Germans when The Berlin Wall was destroyed.
Through looking at many sources and carefully selecting the most important ones, it revealed an interesting part of European history. By examining various factors such as the inner and outer factors regarding the destruction of The Berlin Wall, the paper revealed how much the people suffered during the Soviet Union’s rule in Eastern Europe.
In the search for some reliable sources, the study stumbled upon an article in a Danish newspaper, who had a special issue
…show more content…

14-15).
Medlemmerne i KPD er skeptiske over for en forening med SPD. Der bliver ikke snakket om det højlydt, og man er modvillig på trods af tanken om, at skabe det fælles arbejderparti. Willy Steinkopf, der er en ledende socialdemokrat i KPD, er overbevist om, at den sovjetiske udenrigspolitiks skæbne afhænger af de to partier. ”Vi har da alt at vinde og ikke noget at tabe” udtaler Willy til en partifælle, der viser hans positive indstilling over for sammenførelsen. Dog er hans partifæller ikke af samme overbevisning, da en partifælle efterfølgende siger ”Jo, vi kan stadig miste vores frihed og liv” (Bilag 2, s. 1).
Arbejder- og bondestaten
I 1952 kaldes DDR for et folkedemokrati, hvor masseorganisationerne og partierne indgår en alliance, de kalder ”Nationale Front”. Hvert 4. år kan vælgerne stemme for eller imod den fælles liste fra ”Nationale Front”, dog er stemmefordelingen fastlagt på forhånd, og det sikre Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) magten hver gang. I 1949 har Folkekammeret 434 medlemmer hvor SED har 110 medlemmer. De SED-kontrolleret masseorganisationer har 144 medlemmer og blokpartierne har 180 medlemmer (Klos, 2006, s. 25).
Det er medlemmerne af Folkekammeret, der vælger statsrådet, der vedtager love uden om Folkekammeret, og Ministerrådet, der betragtes som Deutsche Demokratische Republik’s (DDR) regering. DDR er bygget som en centralistisk stat med Sovjetunionen som

Related

 • Stasiland Essay
  1378 words | 6 pages
 • What Is the Difference Between the Battlefield and the Battlespace, and How Will This Difference Shape Conflict in the 21st Century?
  1675 words | 7 pages
 • The Development of the Rock Musical in the Late 20th Century
  1814 words | 8 pages
 • What Was the Bauhaus and What Was Its Purpose?
  1540 words | 7 pages
 • Cholera Disease Research Report
  2239 words | 9 pages
 • Different Types of Branding and the Ways They Work
  1011 words | 5 pages
 • The Cold War, from the Prespectives of Realism, Pluralism and Structuralism
  2117 words | 9 pages
 • In Considering The Process Of Change On German Political Systems Over The Whole Period 1890 2
  2475 words | 10 pages
 • Abject Design: a Psychoanalytic/Structuralist Analysis of Julia Kristeva’s “the Old Man and the Wolves”
  2294 words | 10 pages
 • Evolution of Airpower
  2903 words | 12 pages