Proiect Managementul Stresului

9468 words 38 pages
CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Într-o societate cum este cea contemporana, în care viteza poate fi considerata o trasatura care însoteste existenta, stresul generat de aceasta traire intensa ocupa un rol important în evolutia individului. Simptomele stresului ocupational sunt usor de evidentiat si observat, el manifestându-se prin comportamente cum ar fi: întâmpinarea din partea angajatilor a unor dificultati în adaptarea la schimbarile care se impun postului de munca ocupat, scaderea dramatica a productivitatii muncii. Stresul ocupational este o problema ce preocupa multe organizatii care au devenit interesate în investigarea acestui fenomen si în luarea unor masuri de atenuare a stresului …show more content…

Apoi introduc o noua dimensiune, si anume, tipul interventiei în vederea realizarii gestiunii stresului. Exista, dupa cum arata ei, cinci tipuri de interventii manageriale:
- interventia de identificare: consta în detectia prematura a stresorilor slujbei si a reactiilor la stres;
- interventia de prevenire primara: propune reducerea stresorilor slujbei;
- interventia de prevenire secundara: axata pe modificarea modului în care angajatii raspund la stresorii slujbei;
- interventia de tip terapeutic: în vederea vindecarii angajatilor care sufera de stresul sever al slujbei;
- interventia de reabilitare: întoarcerea/revenirea/reintegrarea la/în fosta slujba.
Exista trei niveluri de interventie organizationala:
- primar: proactiv si preventiv, are scopul de a reduce numarul sau intensitatea agentilor stresori;
- secundar: oscileaza între proactiv si reactiv, având scopul de a modifica raspunsurile indivizilor la stresori;
- tertiar: bazat pe tratament si reabilitare cu scopul de a minimiza consecintele stresorilor si a contribui la starea de bine a individului.
2.3 Principalele modalitati de management al stresului ocupational
|TIPURI DE INTERVENŢII |
|Nivelul gestiunii |Identificare |Prevenire primara

Related